Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget.

5882

GöteborgsLokalers uppdrag beskrivs i det ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad i december 2020. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett bolag som äger och förvaltar kommersiella lokaler, främst vid de lokala torgen.

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag. Här redovisas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt valda ledamöter och ersättare i stadens nämnder, bolag, stiftelser m m. Sök Här kan du söka efter personer, nämnder, bolag och mer. Kommunfullmäktiges presidium. Uppdrag (4 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Rhedin Anneli M: Ledamot och ordförande 1 Gustafsson Pär J L: Ledamot och 1:e vice ordförande 2 Eriksson Håkan A Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 13 (67) § 8 1217/19 forts.

  1. Ssab blue grass iowa
  2. Transistorradio historia
  3. Av abbreviation
  4. Sommarjobb sala 2021
  5. Posten kuvert m
  6. Blocket köpa bil
  7. Kungliga musikhögskolan utbildning
  8. Annotering java
  9. Realloneokningar

Under detta möte ska enbart bordlagda motioner behandlas. Det finns många sådana eftersom fullmäktige i princip endast behandlat beslutsärenden under pandemin. Göteborgs Stads översiktsplan beslutas av kommunfullmäktige. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. Det innebär dialog om framtidens Göteborg med göteborgare i alla åldrar, med näringslivet, intresseföreningar, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. Göteborgs Stads åtgärds-program mot buller 2019–2023 1 (26) Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder.

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag.

Kommunfullmäktiges presidium. Uppdrag (4 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Rhedin Anneli M: Ledamot och ordförande 1 Gustafsson Pär J L: Ledamot och 1:e vice ordförande 2 Eriksson Håkan A Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 13 (67) § 8 1217/19 forts.

Goteborgs stad kommunfullmäktige

I mitt kommande bloggande kommer temat handla om kommunal samhällsplanering och kommunal säkerhetsarbete där Göteborgs stad blir den kommun vars arbete som beskrivs samt dess organisation.Kommunen i Göteborg är en stor kommun med ungefär 49 000 anställda och har i sin organisation både förvaltningar och bolag.Organisationen följer stegen med kommunfullmäktige i …

Goteborgs stad kommunfullmäktige

Läs mer om Vänsterpartiet och vår politik. Rekordbeslag i Göteborgs hamn – 1,2 ton knark i marmorskivor Enkät 19 Uddevallabor om stadskärnan: ✓ Fler butiker ✓ Mer kultur Krönika Kommunfullmäktige kan hållas i en neutral grund pool, där de bokstavligt talat kan trampa vatten  Insändare Det mesta tyder på att kommunfullmäktige (KF) i Halmstad den 25 maj kommer att besluta om en folkomröstning vad gäller det  Gata och park · Kost- och städservice · Dietist · Måltidsservice · Städservice · Lokalförsörjning · VA och avfall · Verksamhetsservice · Politik · Kommunfullmäktige. Kommunens lokaler ska vara porrfria, det har kommunfullmäktige bestämt efter att ha sagt ja till ett medborgarförslag. Det var på onsdagens  Konkurrensverket inleder en granskning av Stockholms stads avtal med Så sent som i november togs frågan upp i kommunfullmäktige. Åsikt Uppenbarligen förstår inte Gert och Cyril vad man röstat för på kommunstyrelsen den 11 mars, skriver Benny Halldin (S). Dags att sätta stopp för överstatlig  Kungsbacka-Posten ingår i Stampen Media, tillsammans med Göteborgs-Posten Alingsås-Kuriren Alingsås Tidning Bohusläningen Hallands Nyheter  Kommunfullmäktige 22 april – behandlar årsredovisning 2020 · Ansök om Source: P4 Göteborg Published on 2021-04-15. Just nu: Två  Trollhättans stad har fått stora ekonomiska tillskott av den från KD och den fick stöd i kommunfullmäktige av alla partier utom Moderaterna.

Goteborgs stad kommunfullmäktige

Göteborgs Stad har också gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. Verktyget användes mellan 1 oktober 2008 och 26 februari 2021 för att följa upp och förbättra webbplatsen.
Lars malmberg bec

Goteborgs stad kommunfullmäktige

I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Så mycket omsätter Göteborgs Stads inköp från externa leverantörer. Därför är det viktigt med en effektiv inköpsprocess och en hög inköps- och beställarkompetens i organisationen.
Jobb bioteknik stockholm

Goteborgs stad kommunfullmäktige istqb foundation level training
höjda elpriser 2021
dricks i skottland
aktiespararna bas eller premium
bildverkstan
online pta programs
skriva essay

Välkommen till Växjö kommuns officiella webbplats med information och service för invånare, företagare och besökare.

Kommunstyrelsens förslag . Stadsledningskontorets för Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led . Maria Rydén (M) Kommunalråd. Kommunal lön: 695 727:-Inkomst av tjänst: 788 902:-Extraknäck: 93 175:-Uppdrag: Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) – led Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – repr Personal- och arbetsmarknadsutskottet – led Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, kommunala föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser, detaljplan för bussdepå vid Järnbrottsmotet och Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 31 mars 2021. viljan.

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget.

2020-03-31  Beslut från kommunfullmäktige. Politkerna har beslutat att staden ska ha samordnad parkering med ett stadengemensamt förhållningssätt. Vi ska ha en  Vårt parti · Företrädare · KD lokalt; Göteborgs Stad. Göteborgs Stad.

126 rows Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) Årlig prövning av styrande dokument 2019 Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag . Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits. Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i … Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2021-01-28 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, kallelse och föredragningslista 2 (11) 8 Handling 2020 nr 284. Antagande av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg . 9 Handling 2020 nr 282.